Turvallisuus

sähköturvallisuus

Asukkaat eivät useasti tiedä, onko kodin sähköturvallisuudessa puutteita.

Sähköturvallisuus ja Sähköasennus

Sähköturvallisuus alkaa asianmukaisesti asennetulla toimiluvan saaneella sähköurakoitsijalla ja paikallisilla säännöillä ja määräyksillä. Olipa kyse sitten yksityishenkilöstä tai yrityksestä, minkä tahansa uuden johdotusasennuksen pitäisi suorittaa sähköasentaja, jolla on siihen käyttöoikeus. Tämä takaa laitteen turvallisuuden ja suojaa rakennustasi palolta ja muilta vaurioilta.

Sähkökeskuksen tarkastaminen ja mitoitukseltaan tai turvallisuudeltaan riittämättömien keskusten uusiminen.

Sähkökeskuksen kunto kannattaa tarkastaa. Esimerkiksi rikkoontuneet sulakekannet tulee korjata, ja liian suuret sulakkeet vaihtaa sallituiksi. Keskusten löysät johdinliitokset pitää tarkastaa ja kiristää. Sähkölaitteiden määrän kasvaminen asunnoissa on voinut johtaa siihen, että asunnon sähkökeskuksen koko ei ole riittävä nykyiselle kulutukselle. Keskus voidaan vaihtaa vastaamaan muuttuneita tarpeita. Mikäli sulakkeiden määrä tai niiden koko ei riitä, keskus kannattaa uusia.

Lämmittimien väärä sijoitus

Väärin sijoitettu, vääräntyyppinen tai viallinen lämmitin voi kuumentaa palavia materiaaleja ja aiheuttaa palovaaran. Autamme sinua löytämään puutteet, ja parhaat ratkaisut tilanteen korjaamiseksi.

Yleistä

Sähköasennusten turvallisuus voidaan tarkastaa mittauksilla, joilla varmistetaan suojalaitteiden toiminta vikatilanteissa. Uudisasunnoissa mittaukset tehdään käyttöönotto tarkastuksen yhteydessä. Vanhoissa asunnoissa näitä mittauksia ei välttämättä ole tehty, ja asennuksen ikääntyessä on voinut syntyä vikoja, joita voidaan havaita mittauksilla. Keskeisiä mittauksia ovat suojajohtimen eheyden mittaus, oikosulkuvirran suuruuden mittaus ja mahdollisten vikavirtasuojien testaus. Lisäksi voidaan mitata sähköasennusten eristystaso. Mittaus kannattaa tehdä, jos on yhtään syytä epäillä asennuksen kuntoa. Sähköturvallisuus on kaiken sähköasennustyön kivijalka. Se on tärkeää ammattilaisille, sähköasentajille, sähkölaitteistojen ja -laitteiden loppukäyttäjille ja tavallisille kuluttajille. Suuri osa tämän päivän kodeista on iältään vähintään 20-30 vuotta vanhoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että näiden kotien sähköasennusten turvallisuus on korkeintaan valmistusajankohdan tasoa. Kotien asukkaat eivät lisäksi useinkaan tiedä, onko kodin sähköturvallisuudessa puutteita.